niedziela, 31 sierpnia 2014

Projekty eTwinning 2014/2015

W tym roku szkolnym ruszymy z projektami trochę później. Będą zmiany na platformie Twinspace i czekamy do 3 tygodnia września z rejestracją.

Nie znaczy to jednak, że nic nie robimy  w tym kierunku.

Dla klas szóstych projekt już mam:). Oj, będzie się działo....

Szczegóły wkrótce!


Insta. Ling

Niniejszym informuję, że w roku szkolnym 2014/2015 będziemy kontynuować pracę z programem do nauki słówek Insta. Ling.

Szczegółowe informacje dostaniecie wkrótce na lekcjach.

Sprawdzian szóstoklasisty 2015

UWAGA:
Termin sprawdzianu szóstoklasisty1 kwietnia 2015 r.

  9:00    -   10:20 - język polski i matematyka
11:45    -   12:30 - język angielskiNajważniejsze informacje:


 • kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej przystąpią do pierwszego egzaminu zewnętrznego z języka obcego. Sprawdzian będzie miał formę pisemną i obejmie wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
 • Nie określa się minimalnego progu zaliczenia, zatem wynik ze sprawdzianu ma znaczenie wyłącznie informacyjne. Jednakże przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. 
 • Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych.


Sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu i od 2015r. będzie składał się z dwóch części – wprowadzona zostaje część z języka obcego nowożytnego.

Obydwie części przeprowadzane będą jednego dnia.

CZĘŚĆ I : język polski i matematyka ( zadania zamknięte i otwarte) - czas trwania 80 minut

CZĘŚĆ II : język obcy nowożytny ( zadania zamknięte) - czas trwania 45 minutPrzebieg sprawdzianu z języka obcego:

 • Uczeń może wybrać tylko język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 • Na sprawdzianie z języka obcego będą wyłącznie zadania zamknięte (czyli takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych). Wśród nich wyróżnić można następujące typy zadań: wybór wielokrotny, prawda/fałsz i dobieranie.

Wymagania dla języka obcego:

 • Sprawdzian Szóstoklasisty z języka obcego obejmuje zagadnienia na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
 • Celem sprawdzianu jest określenie stopnia opanowania wymagań określonych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, ale niektóre zadania mogą również odnosić się do wymagań z I etapu edukacyjnego. Zakres wymagań dotyczy zatem klas 1-6 szkoły podstawowej. 


Wyniki sprawdzianu:


 • Wynik sprawdzianu będzie wyrażony w procentach, odrębnie z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) oraz z części drugiej – języka obcego. 
 • Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu uczeń otrzymuje         w dniu zakończenia roku szkolnego. Wynik umieszczony będzie na zaświadczeniu wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (NIE na świadectwie).


Czy powinniśmy zatem uznać, że nie warto zaprzątać sobie głowy testem?

NIC BARDZIEJ MYLNEGO!

 1. Choć typy zadań zaprezentowane w Informatorze oraz przykładowym zestawie zadań są różnorodne i ciekawe, to polecenia (mimo, iż sformułowane w języku polskim) wymagają nierzadko pewnego egzaminacyjnego obycia, którego nie mają jeszcze szóstoklasiści. 
 2. Wiele typów zadań zawiera w całości lub w części materiał ikonograficzny zamiast wyrazów czy zdań. Ich rozwiązanie wymaga często umiejętności interpretowania ilustracji. Może to stwarzać dodatkową trudność ze względu na konieczność zrozumienia wypowiedzi w języku obcym, zwłaszcza  że jest to tekst mówiony w zadaniach na rozumienie ze słuchu.
 3. Przykładowe zadania cechuje bogate słownictwo oraz różnorodność związków wyrazowych i fraz leksykalnych o różnej długości. Dlatego istotna jest systematyczna praca dziecka w domu i powtarzanie słownictwa poznanego na lekcjach.
 4. Pozornie stosunkowo niski poziom wynika głównie z ograniczonego zakresu konstrukcji gramatycznych, przewidzianych w wymaganiach szczegółowych dla tego etapu edukacyjnego. Lista wymagań wraz z przykładami znajduje się w Informatorze na str. 97-99. Należy pamiętać o tym, że znajomość struktur gramatycznych jest na ogół testowana pośrednio, np. w zadaniach na znajomość funkcji językowych.

Odsyłamy Państwa na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

http://www.cke.edu.pl/

W zakładce sprawdzian w klasie VI znajdziecie Państwo między innymi informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 oraz przykładowe zestawy zadań.

Jak rodzice mogą wspomóc dziecko w przygotowaniu się do sprawdzianu po szkole podstawowej:


 • mobilizować dzieci do systematycznej nauki (szczególnie słownictwa)
 • osobiście kontrolować, czy odrobiona jest praca domowa
 • kontrolować regularnie karty zaliczeń Exam pass
 • wymagać od dzieci, które mają zaległości, aby systematycznie uczęszczały na zajęcia wyrównawcze


sobota, 30 sierpnia 2014

Projekty eTwinning - I like it!

Projekty eTwinning – I LIKE  IT !


Projekty eTwinning już na stałe wpisały się w pracę uczniów szkoły Podstawowej Nr 114. Współpracę międzynarodową zapoczątkowała nauczycielka języka angielskiego Małgorzata Łaska, która od marca 2013 roku zrealizowała 6 projektów eTwinning ( każdy z nich otrzymał Quality Label – Krajową Odznakę Jakości, a jeden  projekt – European Quality Label – Europejską Odznakę Jakości).
Uczniowie realizują projekty ze swoimi rówieśnikami z innych krajów europejskich. Spotykają się na skype, piszą listy, wykonują prezentacje ( poznając nowe narzędzia TIK), nagrywają filmiki video, uczą się o  innych krajach itp.
Wiele emocji towarzyszy szczególnie spotkaniom na skype, kiedy to uczniowie mogą wykorzystać swoją znajomość języka angielskiego w praktyce.

W roku szkolnym 2013/2014  klasa 4a realizowała projekt Sense Europe. Partnerami byli uczniowie z Grecji, Turcji, Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Dzieci poznawały  kraje partnerskie za pomocą zmysłów. Współpraca  była wyjątkowa, bo grupa uczniów była w 100% zaangażowana, ale i nauczyciele z krajów partnerskich stworzyli wyjątkowy zespół. Efektem końcowym  było wspólne napisanie opowiadania – każdy z krajów napisał jeden rozdział, a następnie nagrana została ścieżka dźwiękowa. Efekt przeszedł oczekiwania.

Rok szkolny 2014/2015  to  nowa energia i pomysły. Po cichu wszyscy uczestnicy Sense Europe mają nadzieję otrzymać Europejską Odznakę Jakości, ale planowane są  już także kolejne projekty.


Małgorzata Łaska

czwartek, 28 sierpnia 2014

Konkursy z języka angielskiego 2014/2015


1/        Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego   
            ( konkurs bezpłatny, organizowany przez SP84)
            - szczegóły wkrótce!

2/        Olimpus ,  sesja zimowa ( konkurs ogólnopolski)

           12 stycznia 2015r. ( zgłoszenia do 4 grudnia 2014r.)

Organizator:      Olimpus

Koszt: 9 zł.

www. olimpus.edu.pl

3/        Galileo  (konkurs ogólnopolski)

6 marca 2015r.  ( zgłoszenia do 6 lutego 2015r.)

Organizator:  Centrum Edukacji Szkolnej     
       
Koszt: 9 zł.

www. ces.edu.pl

4/        Albus  (konkurs ogólnopolski)

            8 maja   2015r. ( zgłoszenia do 10 kwietnia 2015r.)

Organizator:  Centrum Edukacji Szkolnej       
     
Koszt: 9 zł.

www. ces.edu.pl

Our Holidays:)

Przypominam o zadaniu dla chętnych!


Czekam na Wasze zdjęcia/rysunki z wakacji. Przesyłajcie je na mój adres mailowy (mlaska@sp114.edu.pl). Będę je zamieszczać na blogu. 

Napiszcie/narysujcie jak spędzacie wakacje. Może to być tylko zdjęcie z podpisem.

Warunek - podpisy mają być po angielsku oczywiście!

Wszyscy, którzy w trakcie wakacji prześlą swoje prace otrzymają "nagrodę" w postaci "szóstki" na początku roku szkolnego.

Będzie to dobry start we wrześniu:)


Na chwilę obecną "6" otrzymują:

Błażej Dąbrowski 4d
Jakub Dąbrowski 5a
Marcin Grzesiak 6c
Filip Kononiuk 6c
Albert Wróblewski 5b

BRAWO:)

Czekam na kolejne prace TYLKO do 4 września!

Our Holidays:)


Mamy kolejną pracę na "szóstkę":)

Albert z klasy 5b napisał:

I was in Spain.
Spain is a beautiful country.
I also visited Gibraltar.
Gibraltar is a British Overseas Territory.
I saw monkeys and
the Sikorski Memorial at Europa Point.
How are your summer holidays?

Best regards

Albert WróblewskiOur holidays:)


Filip z kl. 6 c napisał:


In June and August I went with my family in different places. First I was at Grandma in Masuria in Kętrzyn. I was at the lake in Martiany, on the swimming pool and the game called boules. After that I was at the sea in Władysławowo. There we walked the beach to the port. We rode bikes to the beach in Chałupy and once there I met with my friend from school. We took the train to Hel and we were on the headland.
No comment:)


piątek, 22 sierpnia 2014

Let's learn English ...

Warto uczyć się słówek i warto czytać:)


Pytanie na "+" :) :

1/ Co znaczy słowo "PULL"?

Odpowiedzi proszę wpisać w komentarzach...

Dziękuję za odpowiedzi. Zamykam zadanie, wkrótce będzie kolejne:)


 Thank you:)
czwartek, 21 sierpnia 2014

Our Holidays :)

O Waszych wakacjach ciąg dalszy:

Marcin z kl.6c napisał:

In July I went with my family to the seaside to Chlapowo. We had a great time, the water was cold but the sun shone strongly. We were in the house upside down, inside it was very nice. I was also in a lighthouse in Rozewie.
Brawo Marcin! "6" dla Ciebie:) Dobry start na początek roku szkolnego:)

Czekam na kolejne relacje:)

Trzy "szóstki" już postawiłam, a mam ochotę więcej:). Czekam na Wasze zdjęcia i krótkie opisy po angielsku:)

wtorek, 19 sierpnia 2014

Our Holidays:)

Moi Drodzy,
Przypominam Wam o zadaniu na wakacje:) Szczegóły kilka postów niżej:)

Dzisiaj kolejna porcja wakacyjnych wspomnień od Kuby i Jego Rodziny:)

In August I went with my parents and brothers to Italy. We bathed in the Adriatic Sea, which is very warm and shallow. We also visited a lot of interesting places and towns, like Venice, Padua, Chioggia and the Republic of San Marino. They were great ! But I liked the sea most.

By Kuba Dąbrowski, 5a

THANK YOU:)