niedziela, 25 października 2015

Convention on the Rights of the Child

Nowy projekt eTwinning: Convention on the Rights of the Child
(Konwencja o prawach dziecka)

Międzynarodowa konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany.
Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.[i]
Projekt eTwinning: Convention on the Rights of the Child realizujemy podczas zajęć
w świetlicy szkolnej
wraz ze szkołami z państw: Francji, Szwecji (dwie szkoły), Polski (Radom, Warszawa), Norwegii, Litwy,  Włoch, Gruzji i Turcji.
Celem projektu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na 31 artykuł Konwencji o Prawach Dziecka
Artykuł 31:
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych
i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.[ii]
Uczniowie biorący udział w projekcie mają za zadanie odrysować swoje dłonie, wyciąć
i zapisać tłumaczenie słowa PLAY w swoim języku. W języku polskim na dłoniach zapisaliśmy słowa: BAWIĆ SIĘ, GRAĆ, ZABAWA. Następnie wyślemy pocztą nasze kolorowe prace do partnerów projektu a te prace które otrzymamy zamieścimy na gazetce w szatni w dniu 20.11.2015 w 26 rocznicę przyjęcia Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Pamiętajmy o przestrzeganiu Artykułu 31 Konwencji o Prawach Dziecka.

Dorota Walczuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz