poniedziałek, 30 listopada 2015

Convention on the Rights of the Child

eTwinning project:

W dniu 20.11.2015  obchodziliśmy 26 rocznicę przyjęcia Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem projektu było przede wszystkim zwrócenie uwagi na 31 artykuł Konwencji o Prawach Dziecka.

Artykuł 31:

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

 http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

Uczestnicy projektu mieli za zadanie wysłać pocztą wycięte z papieru dłonie z napisem : PLAY – bawić się, zabawa w swoim ojczystym języku.
Z papierowych dłoni, które otrzymaliśmy wykonaliśmy dekorację, którą można obejrzeć na tablicy w szatni.
Zapraszamy również do obejrzenia TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/11210


Dorota Walczuk 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz