niedziela, 6 marca 2016

World Read Aloud Day

Światowy Dzień Głośnego Czytania
Uczniowie ze świetlicy wzięli udział w akcji World Read Aloud Day – Światowy Dzień Głośnego Czytania - 24.02.2016 http://www.litworld.org/wrad/, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę wspólnego, głośnego czytania. Zarejestrowaliśmy naszą grupę i czekaliśmy na szkołę, która zostanie nam przydzielona, aby wspólnie połączyć się na Skype w celu wspólnego czytania.
Szkoła Podstawowa ze Stanów Zjednoczonych ze stanu Ohio została nam przydzielona, 01.03.2016 spotkaliśmy się na Skype i przeczytaliśmy książeczkę „Dear Zoo” R. Campbell w języku angielskim, a uczniowie ze szkoły z USA przeczytali nam bajkę „The three little pigs” o trzech małych świnkach autorstwa Jennifer Greenway. Wykonamy ilustrację do książeczki i pokażemy podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się już wkrótce.

Dorota Walczuk 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz