poniedziałek, 27 marca 2017

Irregular verbs

Utrwalanie czasowników nieregularnych tylko z DOBBLE :)

Wykorzystaliśmy karty DOBBLE przygotowane w ubiegłym roku przez Alberta, który obecnie jest już uczniem gimnazjum :).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz