czwartek, 16 marca 2017

You Can Sing!

Zapraszamy uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w kolejnej edycji festiwalu piosenki angielskiej YOU CAN SING. Zainteresowane osoby zgłaszają się do organizatorów konkursu p. Karoliny Śliwińskiej-Izotow lub p. Michała Konewki do 3 kwietnia 2017 r.
Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ ‘YOU CAN SING 2017’
CEL:
Ø  Popularyzacja nauki języka angielskiego poprzez aktywność muzyczną
Ø  Zwiększenie kompetencji uczniów i uczennic w zakresie posługiwania się językiem angielskim
Ø  Wyrabianie zdolności scenicznych uczestników
Ø  Rozwijanie zamiłowań muzycznych
Ø  Kształtowanie umiejętności pozytywnej rywalizacjiREGULAMIN  I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Festiwal piosenki angielskiej YOU CAN SING skierowany jest do uczniów klas IV-VI naszej szkoły.
 2. Konkurs odbędzie się w maju 2017r.
 3. Dopuszczalne są występy: solo, duet, zespół (maksymalnie 5 osób).
 4. Uczestnik/uczestnicy przygotowują wykonanie jednego utworu w języku angielskim. Występ nie może przekraczać 5 minut.
 5. Utwory mogą być wykonane a’capella, z podkładem muzycznym (półplayback), lub akompaniamentem własnym.
 6. Zainteresowane osoby zgłaszają się do organizatora konkursu p. Karoliny Śliwińskiej – Izotow do 3 kwietnia 2017r. (poniedziałek)
 7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, a także dostarczenie organizatorowi konkursu tekstu utworu i ewentualnego nagrania podkładu muzycznego na płycie CD.
 8. Pięcioosobowe jury oceniać będzie:

Ø  Poprawność językową
Ø  Poziom warsztatu techniczno-muzycznego (muzykalność, poczucie rytmu)
Ø  Walory sceniczne (strój, kreatywność)
Ø  Ogólny wyraz artystyczny (interpretacja utworu, choreografia)

 1. Każdy z członków jury przydziela od 1 do 5 punktów w każdym z czterech ocenianych obszarów.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników festiwalu przewidziane są pamiątkowe dyplomy.
 3. W trakcie liczenia punktów przez komisję konkursową zostanie przeprowadzone głosowanie publiczności.


ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W ZABAWIE J

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz