- eTwinning w naszej szkoleProgram eTwinning - Europejska społeczność szkolna
Działania w ramach programu obejmują łączenie i współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Korzyści ze współpracy szkół, w ramach programu eTwinning mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:
 •             Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
 • Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
 • Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.

Zalety projektów eTwinning:
 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
 •  stosowanie metody projektu (szczgólnie ważne w gimnazjach),
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
 • każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,
 • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.